Vastgoedrecht

Zaken rondom vastgoed vragen uiterste zorgvuldigheid. Investeringen en daarmee gepaard gaande belangen en risico’s zijn immers groot. Onze vastgoedrechtspecialisten kennen de regelgeving rond zakelijk en maatschappelijk vastgoed, woningen en gronden door en door. Als geen ander kennen zij de voorwaarden waaronder particuliere en zakelijke opdrachtgevers en lokale en provinciale overheden moeten opereren.

Zakelijke cliënten begeleiden en adivseren wij onder meer bij:

Onze particuliere cliënten begeleiden wij bij:

Onze rol

Onafhankelijk, objectief en onpartijdig. Met die waarden beoordelen wij overeenkomsten, contracten en voorstellen. Zijn er zaken of beslissingen waar u voor staat, wij gaan graag naast u staan om alles objectief te toetsen. Zo weet u zeker dat u op feitelijke en juiste gronden een beslissing neemt.

Tot onze gewaardeerde cliënten rekenen wij onder meer zorginstellingen, ondernemers, onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, banken en particulieren.

Onze German Desk begeleidt Duitstalige cliënten en adviseert hen op het gebied van vastgoed in Nederland.