Internationaal privaatrecht

Herkent u zichzelf in één van de volgende situaties?

Het is dan niet altijd direct duidelijk of het Nederlandse erfrecht van toepassing is of dat van een ander land. Dit kan gevolgen hebben voor uw nalatenschap en wie hier volgens de wet recht op hebben. In Nederland zijn de achtergebleven echtgenoot of geregistreerd partner en hun gezamenlijke kinderen automatisch erfgenaam volgens de wet. Dit is niet in alle gevallen wenselijk of fiscaal optimaal. Voorkom onaangename gevolgen en laat u vooraf goed informeren over het geldende erfrecht en indien van toepassing ook op het huwelijks- en partnerschapsvermogensrecht in uw situatie.