Estate planning

Een overlijden is ingrijpend. In de eerste plaats in het persoonlijk leven van de nabestaanden, maar daarnaast heeft het ook gevolgen op financieel gebied. Erfgenamen zijn over hun erfenis erfbelasting en soms ook inkomstenbelasting verschuldigd.

Beperken erfbelasting

Estate planning kan ervoor zorgen dat er bij een overlijden zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden. Onze specialisten adviseren u over maatregelen die u kunt treffen om de heffing van erfbelasting over uw toekomstige nalatenschap zo laag mogelijk te maken.
Dit kan door het opmaken van een testament, het opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden en eventueel het doen van schenkingen.

Fiscaal voordeel

Aan de hand van een zorgvuldige analyse helpen wij bij een verantwoorde planning van uw nalatenschap. Uitgangspunt is dat uw vermogen op een goede plek terechtkomt en dat u tijdens leven ook volop kunt genieten, maar wel fiscaal zo voordelig mogelijk.

Testament helpt in toekomst

Het opstellen van een goed testament kan veel erfbelasting besparen. Bijvoorbeeld door het optimaal benutten van de vrijstellingen of door het voorkomen dat het vermogen twee keer of vaker vererft, waardoor meerdere malen erfbelasting zou zijn verschuldigd. Er zijn verschillende testamentvormen, waarmee in voorkomende gevallen belasting kan worden bespaard.

Schenkingen

Ook met schenkingen of een schenking op papier kunt u bewerkstelligen dat na uw overlijden minder erfbelasting is verschuldigd. Daarnaast kan het plezierig zijn om al bij leven wat te geven aan uw kinderen of andere personen of goede doelen.

Wij adviseren u graag!